Etsprogede og tosprogede med og uden sprogproblemer

Research output: Contribution to journalJournal article

View graph of relations

En undersøgelse foretaget ved Syddansk Universitet af 12.992 sprogvurderinger har vist at flere faktorer har indflydelse på børns dansksproglige udvikling allerede i treårsalderen. Her fokuseres på to faktorer, nemlig forældres uddannelse, og oprindelsesland. Der viste sig en næsten lineær sammenhæng mellem forældres uddannelses-niveau og antallet af børn med lav sprogscore i sprogvurderingerne. For de tosprogede børn viste der sig en stor effekt af oprindelsesland, hvilket viser at det er farligt at gruppere alle tosprogede under ét. Gør man det, vil man ofte skyde helt forkert i forsøget på at løse eventuelle problemer med sprogtilegnelsen.
Udgivelsesdato: 28.01
LanguageDanish
JournalSprogmuseet
StatePublished - 28 Jan 2010

    Research areas

  • bilinguals, language acquisition