Om dass-sætninger som afficeret eller efficeret objekt

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

View graph of relations

Temaet for nærværende artikel er en diskussion af muligheden for at fastlægge en tysk dass-sætnings semantiske funktion som afficeret eller efficeret objekt , når den optræder i rollen som komplement for verber, der har såvel en afficerende som en efficerende betydningsvariant, hvorved dass-sætningen i det første tilfælde betegner et forhold, matrixsætningens subjektsreferent reagerer på, og i det andet indholdet af en ytring, der fremsættes af matrixsætningens subjektsreferent. Jeg går i artiklen særligt ind i diskussionen om, hvorvidt dass-sætningens modus kan tjene som formel indikation på den semantiske funktion, dvs. om en dass-sætning i konjunktiv utvetydigt kan tilskrives en funktion som efficeret objekt for matrixsætningsverbet.
LanguageDanish
JournalNy Forskning i Grammatik
Issue number20
Pages (from-to)143-162
ISSN1902-1291
Publication statusPublished - 2013