IT kan ikke erstatte ledelsen, når det kommer til vagtplanlægning: -viser ny undersøgelse om anvendelse af IT i vagtplanlægning på danske sygehuse

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

View graph of relations

Resultaterne af en ny undersøgelse om anvendelsen af IT til vagtplanlægning på danske sygehuse viser, at det er ledelsens værdimæssige prioritering, der udgør kernen i vagtplanlægningsopgaven, og at en sådan prioritering ikke kan erstattes af matematiske algoritmer i et IT-system. IT-systemer kan, hvis de anvendes rigtigt, udgøre meget anvendelige redskaber, der kan sortere, systematisere og skabe overblik over de store mængder data, der er nødvendige for effektiv vagtplanlægning i sygehusvæsenet. Det er dog afgørende, at IT-systemer ikke anskaffes som erstatning for de ledelsesmæssige kompetencer i vagtplanlægningen. Resultaterne af undersøgelsen viser, at medarbejdernes ønsker til vagtplanen i nogen grad er modstridende, hvilket gør matematisk kalkulering og overblik utilstrækkelig og kræver ledelsesmæssig prioritering. Hvis IT-systemer til vagtplanlægning indføres med det formål, at friholde ledelsen fra vagtplanlægningsopgaven er der en reel risiko for, at IT-systemets indførelse bliver kontraproduktiv. Det er således af afgørende betydning, at ledelsen på sygehuse og sygehusafdelinger formulerer klare strategier for anvendelsen af IT i vagtplanlægningen, og at en sådan strategi udgør grundlaget for anskaffelse og implementering af IT-systemer. Det er endvidere afgørende, at der i overvejelsen om anvendelse af IT til vagtplanlægningen lægges vægt på, at IT anvendes som ledelsesredskaber, og at ledelsens involvering er af afgørende betydning for en hensigtsmæssig og effektiv vagtplanlægning.

LanguageDanish
JournalTidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen
Volume87
Issue number6
Pages (from-to)24-7
Number of pages4
ISSN0909-6388
StatePublished - 2011