Forældremyndighed i forbindelse med økonomisk kompenseret surrogatmoderskab

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

View graph of relations

I artiklen analyseres retstilstanden for, hvornår faderen og en social moder kan få tillagt forældremyndigheden til et barn født qua et surrogati-arrangement. Den gængse udlægning af retstilstanden er, at barnets sociale moder ikke kan få del i forældremyndig¬heden, hvis der er ydet betaling. Artiklen demonstrerer imidlertid, hvordan senere lovændringer faktisk gør det muligt for faderen og den sociale moder at opnå fælles forældremyndighed, også hvor der er ydet kompensation for at bære og føde barnet. Der argumenteres endvidere for, at denne retstilstand harmonerer bedst med, at afgørelser skal træffes efter kriteriet barnets bedste.
Translated title of the contributionEstablishing of guardianship for a minor child in cases of compensated surrogati
LanguageDanish
JournalTidsskrift for Familie- og Arveret
Volume2017
Issue number2
Pages (from-to)76-86
Number of pages10
ISSN1397-4599
Publication statusPublished - May 2017

Bibliographical note

Article in Danish Journal of Family and Succession Law