Nina Bonderup Dohn

Nina Bonderup Dohn

Nina Bonderup Dohn

Lektor, cand.mag., Ph.D, dr.phil

Universitetsparken 1

6000 Kolding

Danmark

Telefon: 65501346

Vis graf over relationer

Profile photo

Nina Bonderup Dohn

Lektor

  • Institut for Design og Kommunikation
  • Forskningsområdet Viden, Læring og IT
  • SDU Design
Postaddresse:
Universitetsparken 1
6000
Kolding
Danmark

E-mail: nina@sdu.dk

Telefon: 65501346

Gæsteophold ved andre universiteter

Priser

Forskningspublikationer

Hansen, J. J., & Dohn, N. B. (2017). Portfoliokoncepter: med caseportfolioen og kompetenceportfolien som eksempel. Læring og Medier (LOM), (17).
Lauridsen, E., & Dohn, N. B. (2017). Implicitte forudsætninger i gruppearbejde. Dansk Paedagogisk Tidsskrift, (1), 80-89.
Dohn, N. B. (2017). Epistemological concerns: querying the learning field from a philosophical point of view.
Dohn, N. B., & Dohn, N. B. (2017). Integrating Facebook in upper secondary biology instruction: A case study of students' situational interest and participation in learning communication. Research in Science Education, 47(6), 1305-1329. DOI: 10.1007/s11165-016-9549-3
Ashe, D., & Dohn, N. B. (2017). Placing focus in the place-based spaces of networked learning. I L. Carvalho, P. Goodyear, & M. de Laat (red.), Place-based spaces for networked earning (s. 11-24). Oxon: Routledge.
Dohn, N. B., Hansen, J. J., Jensen, J., Johnsen, L., Lauridsen, E., Møller, M. H., & Yepez-Reyes, V. (2016). Digital educational design - process, product, practice. I Designs for learning 2016, short papers (s. 12-17)
Dohn, N. B., & Hansen, J. J. (red.) (2016). Didaktik, design og digitalisering. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Medier, Kommunikation, Journalistik , Bind. 9
Dohn, N. B. (2016). A practice-grounded approach to 'engagement' and 'motivation' in networked learning. I T. Ryberg, C. Sinclair, S. Bayne, & M. de Laat (red.), Research, boundaries, and policy in networked learning (s. 145-164). Springer. Research in Networked Learning
Yepez-Reyes, V., & Dohn, N. B. (2016). Affordances for læring i web 2.0: En rodvækstanalyse af kommunikation i organiserede sociale bevægelse. I N. B. Dohn, & J. J. Hansen (red.), Didaktik, design og digitalisering (s. 175-196). Samfundslitteratur. Medier, Kommunikation, Journalistik , Bind. 9
Dohn, N. B., Lund, K., Lindhardt, P. H., & Skipper Degnebolig, H. (2016). Affording opportunities to learn in Homework Online. I S. Cranmer, N. B. Dohn, M. de Laat, T. Ryberg, & J-A. Sime (red.), Proceedings of the 10th International Conference on Networked Learning 2016 (s. 242-250)
Wiberg, M., Dohn, N. B., Kauffmann, O., Qvortrup, A., & Holm-Pedersen, P. (2016). An Interview with Christopher Winch. I A. Qvortrup, M. Wiberg, G. Christensen, & M. Hansbøl (red.), On the Definition of Learning (s. 273-298). Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Goodyear, P., Carvalho, L., & Dohn, N. B. (2016). Artefacts and activities in the analysis of learning networks. I T. Ryberg, C. Sinclair, S. Bayne, & M. de Laat (red.), Reseach, boundaries, and policy in networked learning (s. 93-110). Springer. Research in Networked Learning
Dohn, N. B. (2016). Articulating a base for the development of a concept of learning. I A. Qvortrup, M. Wiberg, G. Christensen, & M. Hansbøl (red.), On the definition of learning (s. 39-58). Syddansk Universitetsforlag.
Dohn, N. B., & Hansen, J. J. (2016). Begrebet "didaktisk design": Et kritisk overblik over betydninger. I N. B. Dohn, & J. J. Hansen (red.), Didaktik, design og digitalisering (s. 43-63). Samfundslitteratur. Medier, Kommunikation, Journalistik , Bind. 9
Jensen, J., & Dohn, N. B. (2016). Challenges and possibilities for Design Based Research with semantic web technology. I S. Cranmer, N. B. Dohn, M. de Laat, T. Ryberg, & J-A. Sime (red.), Proceedings of the 10th International Conference on Networked Learning 2016 (s. 11-18)
Dohn, N. B., & Hansen, J. J. (2016). Didaktik, design og digitalisering: En begrebsoversigt. I N. B. Dohn, & J. J. Hansen (red.), Didaktik, design og digitalisering (s. 21-41). Samfundslitteratur. Medier, Kommunikation, Journalistik , Bind. 9
Dohn, N. B. (2016). Explaining the significance of participationist approaches for understanding students' knowledge acquisition. Educational Psychologist, 51(2), 188-209. DOI: 10.1080/00461520.2016.1160321
Dohn, N. B., & Hansen, J. J. (2016). Introduktion. I N. B. Dohn, & J. J. Hansen (red.), Didaktik, design og digitalisering (s. 9-18). Samfundslitteratur. Medier, Kommunikation, Journalistik , Bind. 9
Dohn, N. B., Skipper Degnebolig, H., Lindhardt, P. H., & Lund, K. (2016). Lektier online: didaktisk design af et uformelt online læringsrum? Læring og Medier (LOM), 9(15), 1-27.
Cranmer, S. (red.), Dohn, N. B. (red.), de Laat, M. (red.), Ryberg, T., & Sime, J-A. (red.) (2016). Proceedings of the 10th International Conference on Networked Learning. Networked Learning Conference
Dohn, N. B., & Dohn, N. B. (2016). Using Video Recording Glasses to Get a First Person Perspective. I C-K. Looi, J. Polman, U. Cress, & P. Reimann (red.), Transforming Learning, Empowering Learners: Conference Proceedings (Bind 2, s. 1159-1160). Singapore: International Society of the Learning Sciences.
David, A., & Dohn, N. B. (2014). Placing focus in Malawian and UK primary schools: Is there a difference?.
Dohn, N. B., & Hansen, J. J. (2014). Is learning design something you think, do, live with, react to, or conceptualize with? Towards a philosophically adequate, pragmatically useful concept of designs for learning. Abstract fra Designs for Learning, Stockholm, Sverige.
Dohn, N. B. (2014). A practice-grounded approach to 'engagement' and 'motivation' in networked learning. I S. Bayne, C. Jones, M. de Laat, T. Ryberg, & C. Sinclair (red.), Proceedings of the 9th International Conference on Networked Learning (s. 103-110). Networked Learning Conference
Goodyear, P., Carvalho, L., & Dohn, N. B. (2014). Design for networked learning: Framing relations between participants' activities and the physical setting. I S. Bayne, C. Jones, M. de Laat, T. Ryberg, & C. Sinclair (red.), Proceedings of the 9th International Conference on Networked Learning (s. 137-144). Networked Learning Conference
Dohn, N. B. (2014). Implications for Networked Learning of the 'Practice' Side of Social Practice Theories: A Tacit-Knowledge Perspective. I V. Hodgson, M. de Laat, D. McConnell, & T. Ryberg (red.), The Design, Experience and Practice of Networked Learning (s. 29-49). London: Springer. Research in Networked Learning, Bind. 1
Dohn, N. B. (2014). On the necessity of intertwining 'knowledge in practice' in action research. International Journal of Action Research, 10(1), 54-97.
Dohn, N. B., & Madelung, B. (2013). Studerendes caseundersøgelser som omdrejningspunkt for forskningsbaseret holdundervisning. Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift, 8(14), 26-40.
Dohn, N. B. (2013). "Viden i praksis" - implikationer for it-baseret læring. Res Cogitans, 9(1), 94-128.
Dohn, N. B., & Dohn, N. B. (2013). Informal Communicative Practices in Formal Settings: Facebook as Mediator Between Contexts. Ethicomp, 13, 128-134.
Dohn, N. B., & Buus, L. (2013). Teaching PBL with Web 2.0 - a case study of possibilities and conflicts. I E. Christiansen, L. Kuure, A. Mørch, & B. Lindström (red.), Problem-based learning for the 21st Century: New practices and learning environments (s. 235-258). Aalborg Universitetsforlag.
Dohn, N. B. (2012). A tacit-knowledge perspective on networked learning. I V. Hodgson, C. Jones, M. de Laat, & D. McConnell (red.), Proceedings of the 8th International Conference on Networked Learning 2012 (s. 58-65). The Open University of The Netherlands.
Thrysøe, L., Hounsgaard, L., Dohn, N. B., & Wagner, L. (2012). Newly qualified nurses — Experiences of interaction with members of a community: Nyuddannede sygeplejersker - erfaringer med interaktion med medlemmer af praksisfællesskaber. Nurse Education Today, 32(5), 551-555. DOI: 10.1016/j.nedt.2011.07.008
Thrysøe, L., Hounsgaard, L., Dohn, N. B., & Wagner, L. (2011). At blive og at være Sygeplejerske. Poster session præsenteret ved Det Sygeplejefaglige Råds Kongres, Region Syddanmark, Middelfart, Danmark.
Dohn, N. B. (2011). On the Epistemological Presuppositions of Reflective Activities. Educational Theory, 61(6), 671-708. DOI: 10.1111/j.1741-5446.2011.00428.x.
Dohn, N. B. (2011). Bag om dikotomierne - problematisering af implicitte forudsætninger. I J. E. Feldt, & N. B. Dohn (red.), Universitetsundervisning i det 21. århundrede: Læring, dannelse, marked (s. 156-186). Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Dohn, N. B., & Feldt, J. E. (2011). Indledning. I J. E. Feldt, & N. B. Dohn (red.), Universitetsundervisning i det 21. århundrede: Læring, dannelse, marked (s. 7-19). Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Dohn, N. B. (2011). 'Best practice' - eller næstbedst praksis? I T. A. Rømer, L. Tanggaard, & S. Brinkmann (red.), Uren Pædagogik (s. 159-186). Aarhus: Klim.
Thrysøe, L., Hounsgaard, L., Dohn, N. B., & Wagner, L. (2011). Expectations of becomming a nurse and experiences on being a nurse. Vaard i Norden, 31/101(3), 15-19.
Dohn, N. B. (2011). Roles of Epistemology in Investigating Knowledge: "Philosophizing With". Metaphilosophy, 42(4), 431-450.
Feldt, J. E., & Dohn, N. B. (red.) (2011). Universitetsundervisning i det 21. århundrede: Læring, dannelse, marked. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Thrysøe, L., Hounsgaard, L., Dohn, N. B., & Wagner, L. (2010). Participating in a community of practice as a prerequisite for becoming a nurse - Trajectories as final year nursing students. Nurse Education in Practice, (10), 361 -366.
Dohn, N. B. (2010). Teaching with wikis and blogs: Potentials and pitfalls. I L. Dirckinck-Holmfeld, V. Hodgson, C. Jones, M. de Laat, D. McConnell, & T. Ryberg (red.), Proceedings of the 7th International Conference on Networked Learning (s. 142-150). Lancaster University.
Dohn, N. B. (2010). Wikis og blogs i undervisningen: Teoretiske perspektiver og praktiske erfaringer. Læring og medier, 4, 1-31.
Dohn, N. B. (2009). Affordances revisited: Articulating a Merleau-Pontian view. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 4(2), 151-170.
Dohn, N. B. (2009). Erkendelsesteori og læringsteori - to sider af viden eller samme side med forskellige ord? I M. Etemadi, M. Wiberg, M. Paulsen, & S. H. Klausen (red.), Læring og Erkendelse (s. 21-56). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Filosofi og Læring, Nr. 1
Dohn, N. B., & Kjær, C. (2009). Language is not Enough: Knowledge Perspectives on Work-Based Learning in Global Organisations. Hermes - Journal of Language and Communication Studies, 43, 137-161.
Dohn, N. B. (2009). Web 2.0: Inherent tensions and evident challenges for education. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 4(3), 343-363. DOI: 10.1007/s11412-009-9066-8
Dohn, N. B. (2009). Web 2.0-Mediated Competence - Implicit Educational Demands on Learners. Electronic Journal of E-Learning, 7(2), 111-118.
Dohn, N. B. (2008). Fordrer adækvat aktionsforskning 'viden i praksis'? Nogle videnskabsteoretiske overvejelser. Res Cogitans, 5(1), 57-85.
Dohn, N. B. (2008). Knowledge 2.0 - tensions and challenges for education. I Proceedings of the Sixth International Conference on Networked Learning 2008
Dohn, N. B. (2008). Web 2.0-Mediated Competence -  Implicit Educational Demands on Learners. I R. Williams (red.), The Proceedings of the 7th European Conference on E-Learning (s. 308-315). University of Cyprus.
Dohn, N. B. (2007). 'Praksis', 'social praksis' eller 'socialt medieret praksis'? Res Cogitans, 4(1), 193-211.
Dohn, N. B. (2007). Knowledge and Skills for PISA: Assessing the Assessment. Journal of Philosophy of Education, 41(1), 1-16.
Dohn, N. B. (2007). IT-baserede læreprocesser: nogle muligheder og nogle begrænsninger. DUT, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 4, 41-49.
Dohn, N. B. (2007). Learning Science: Acquiring a Style of Being-in-the-World. I K. Robering (red.), 'Stil' in den Wissenschaften (s. 103-116). Münster: Nodus Publikationen.
Dohn, N. B. (2006). Affordances - a Merleau-Pontian Account. I Proceedings of the Fifth International Conference on Networked Learning 2006
Dohn, N. B. (2006). Karaktergivning - intuitiv ekspertise eller 'viden i praksis'? DUT, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 1(1), 38-46.
Dohn, N. B. (2006). Learning for Tomorrow's World - Assessing What?
Dohn, N. B. (2005). Fordrer adækvat intervention i praksis 'viden i praksis'?. Paper præsenteret ved Relationer og vidensformer i aktionsforskning, Dansk Aktionsforskningsnetværk, Roskilde, Danmark.
Dohn, N. B. (2005). Læring i praksis - fremstruktureringen af et handlingsorienteret perspektiv. Aalborg Universitet: Institut for Læring.
Dohn, N. B. (2003). Læsekompetence - i praksis og i testsituationer. Dansk pædagogisk tidsskrift, 3, 76-88.
Dohn, N. B. (2002). Viden og læring i praktikerens praksis og på universitetet. I K. Jæger (red.), Projektarbejde og aktionsforskning: Nye lærings- og udviklingsformer i uddannelse og organisation (s. 47-74). Aalborg Universitet: Institut for Sprog og Internationale Kulturstudier.

Formidlingspublikationer

Dohn, N. B., Thorsen, M., & Larsen, S. (2015). E-learning. I L. Rienecker, P. S. Jørgensen, J. Dolin, & G. H. Ingerslev (red.), University Teaching and Learning (1. udg., s. 299-326). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Dohn, N. B., & Dolin, J. (2015). Research-based teaching. I L. Rienecker, P. S. Jørgensen, J. Dolin, & G. H. Ingerslev (red.), University Teaching and Learning (1. udg., s. 43-63). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Troelsen, R., & Dohn, N. B. (2015). Udvikling af eksamensformer. I L. Rienecker, & P. S. Jørgensen (red.), Universitetspædagogiske praksisser (s. 301-316). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Troelsen, R., & Dohn, N. B. (2014). Hvordan udvikles eksamensformer? Cepra-striben, (16), 6-13.
Dohn, N. B., & Hansen, J. J. (2014). Kompetenceportfolioen som feedbackform: Præsentation og didaktisk vejledning. I R. Troelsen (red.), Proceedings fra Konference om prøveformer, feedback og læring (s. 39-45). [14] Projektgruppen, Prøveformer, feedback og læring.
Dohn, N. B. (2013). Holdundervisning med studerende som deltagere i forskningsprocessen. I R. Troelsen, & L. Rienecker (red.), 17 ting, du kan gøre ved din undervisning (s. 39-43). Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN).
Dohn, N. B. (2013). Sammenhæng mellem læringskontekster med blog og wiki. I R. Troelsen, & L. Rienecker (red.), 17 ting, du kan gøre ved din undervisning (s. 85-90). Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN).
Dohn, N. B., Thorsen, M., & Larsen, S. (2013). E-læring. I L. Rienecker, P. S. Jørgensen, J. Dolin, & G. H. Ingerslev (red.), Universitetspædagogik (s. 299-328). Samfundslitteratur.
Dohn, N. B., & Dolin, J. (2013). Forskningsbaseret undervisning. I L. Rienecker, P. S. Jørgensen, J. Dolin, & G. H. Ingerslev (red.), Universitetspædagogik (s. 43-64). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Andersen, P. U., Dohn, N. B., Irminger, S. S., & Vestergaard, A. (2012). Slå klappen op - brug Facebook. Unge Paedagoger, (4), 17-27.
Dohn, N. B. (2011). Interaktive muligheder og udfordringer i web 2.0. I J. Asmussen (red.), Digitalt dansk: Mediedidaktik 2.0 (s. 71-88). København: Academica.
Dohn, N. B. (2011). Web 2.0. I J. Asmussen (red.), Digitalt dansk : Mediedidaktik 2.0 (s. 35-69). København: Academica.
Dohn, N. B. (2010). Er Didaktik 2.0 svaret på skolens udfordringer i dag? Anmeldelse af Gynther, K. (red.) (2010): Didaktik 2.0 - læremiddelkultur mellem tradition og innovation, Akademisk Forlag. . Tidsskrift for læremiddeldidaktik, 4, 50-53.
Dohn, N. B., & Johnsen, L. (2009). E-læring på web 2.0. København: Samfundslitteratur.
Dohn, N. B. (2009). Web 2.0 som lærings- og arbejdsredskab. Jelling: UC Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Jelling.
Dohn, N. B. (2008). Why Language is not Enough: Work-Based Learning in Global Organisations. Language at Work - Bridging Theory and Practice, 4, 33-41.
Dohn, N. B. (2005). "Bare det, at de kan få snakket ud om det": Tavs viden som resonansbund for forståelse. I H. Frostholm (red.), De kompetente frivillige: En antologi om dannelse og kompetenceudvikling i det frivillige sociale arbejde (s. 72-83). Odense: Center for frivilligt socialt arbejde.
Dohn, N. B. (2005). Måler PISA-undersøgelsen det, den hævder at gøre?". I PISA-undersøgelsen og det danske uddannelsessystem (s. 135-137). København: Teknologirådet. Teknologirådets rapporter, Nr. 12, Bind. 2005
Dohn, N. B. (2005). Viden og færdigheder for livet - eller for PISA? reflex, 2005(3), 16-17.

Forskningsnetværk

Konference- og seminardeltagelse

Foredrag og gæsteoplæg