Torsten Bøgh Thomsen

Torsten Bøgh Thomsen
Telefon: 65508335

Vis graf over relationer

Jeg har i de sidste seks år beskæftiget mig med litteratur og billedkunst, der på den ene eller anden måde behandler forholdet mellem menneske og omverden samt, metarefleksivt, det skel i sig selv. Det drejer sig fortrinsvis om samtidskunst og –poesi, der griber fat i de ontologiske, epistemologiske og æstetiske brydninger, der er udsprunget af modernismen og har vundet særlig momentum i det nye årtusinde. Jeg har arbejdet med teorier indenfor økoæstetik, økokritik, materialitetsstudier, posthumanisme og forskellige underkategorier såsom økofeminisme, objekt-orienteret ontologi og spekulativ realisme. Jeg har arbejdet akademisk med temaerne i form af forskning og undervisning, og så har jeg haft en mere praktisk og formidlende omgang med teorierne i kraft af at jeg har brugt dem kuratorisk i udstillinger.