Sofie Stobberup

Sofie Stobberup

Sofie Stobberup

Cand.mag. i kunsthistorie

Campusvej 55

5230 Odense M

Danmark

Vis graf over relationer

Mit ph.d.-projekt omhandler iscenesættelse og oplevelse af virkelige og fiktive litterære ikoner i kulturtilbud. Mit arbejde har som præmis, at autenticitet spiller en afgørende rolle i forbindelse med gode kulturoplevelser, og at kulturikoner i den sammenhæng har et unikt potentiale. I de valgte cases i ph.d.-projektet (H.C. Andersen, Harry Potter og Sherlock Holmes) kommer dette i høj grad til udtryk, og jeg fokuserer derfor på forfatterne og den kontinuerlige ekspansion af de litterære universer til turismetilbud. Ikoniske eksempler som disse repræsenterer kulturelle værdier, men har også affektivt, sanseligt og æstetisk appeal for fans og andre, der opsøger de fysiske steder med relation til forfatterne og deres universer. Helt særlige møder mellem (fan)turisterne og iscenesættelsen af ikonerne finder derfor sted. Jeg fusionerer æstetiske og kulturanalytiske tilgange i mit arbejde, der især er baseret på etnografiske undersøgelser af, hvordan (fan)turister går i fodsporene på ikonerne, og hvordan de engagerer sig i og dokumenterer deres jagt på det autentiske i en tid, hvor fakta og fiktion glider sammen, og mediebilledet er i konstant transformation. Ligeledes arbejder jeg med de teoretiske aspekter ved begreber som ikonicitet og autenticitet.Emner: Kulturstudier, visuel kultur, kulturturisme, medieturisme, kulturformidling, museologi, oplevelsesøkonomi, æstetikteori, kulturikoner, ikonicitet, kunstarternes relationer, fænomenologi, autenticitet, udstillinger, iscenesættelse, sanseetnografi, affekt, fanstudier.