Nina Dietz Legind

Nina Dietz Legind

Nina Dietz Legind

Prodekan for Forskning, Cand.merc.jur., ph.d.

Campusvej 55

5230 Odense M

Danmark

Telefon: 65502781Mobiltelefon: 60112781

Vis graf over relationer

Profile photoNina Dietz Legind
Prodekan for Forskning, Professor, Ph.d.
Dekansekretariatet – Samfundsvidenskab

Postaddresse:
Campusvej 55
5230
Odense M
Danmark

E-mail: ndj@sam.sdu.dk
Mobil: 60112781
Telefon: 65502781

Uddannelse

2002Den Samfundsvidenskabelige ph.d.-grad, Syddansk Universitet
1993Cand.merc.(jur.), Aalborg Universitets Center
1990 HA(jur.), Odense Universitet

Beskæftigelse

2014-Prodekan for forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
2014-Professor i Bank- og kapitalmarkedsret
2009-2014Institutleder, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
2009-2014Professor med særlige opgaver i Bank- og Kreditret
2004-2009Lektor, Syddansk Universitet
2002-2004Adjunkt, Syddansk Universitet
1999-2002Kandidatstipendiat, Syddansk Universitet
1998-1999Forskningsassistent, Odense Universitet
1998Projektmedarbejder, Nykredit, København
1994-1998Trainee og projektkoordinator, Amtssparekassen, Odense
1993-1994Adjunkt, Slagelse Handelsskole

Ledelse - forskning, studier og administration

2009-2012Forskningsleder på projektet: Indirekte investorbeskyttelse efter implementeringen af Den Finansielle Handlingsplan
2005-Deltagelse i danske og udenlandske udvalg vedrørende besættelse af videnskabelige stillinger samt bedømmelse af ph.d.-afhandlinger
2005-2009Studieleder, Juridisk Studienævn, Syddansk Universitet
2004-2009Medlem af Juridisk Studienævn, Syddansk Universitet
2004-2006Medlem af forskningsledelsen på projektet: Retlige aspekter af finansiel virksomhed marked, forbruger og konkurrence
2004-2007Vejledning af ph.d.-studerende
2000-2001Medlem af ph.d.-studienævn

Forskningsbevillinger

2009Forskningsrådet for Samfund og Erhverv: Indirekte investorbeskyttelse efter implementeringen af Den Finansielle Handlingsplan
2004Lån & Spar Fonden: Retlige aspekter af finansiel virksomhed marked, forbruger og konkurrence

Forskningsophold

2010Duke University, School of Law, USA (finansieret af FSE)
2008La Trobe University, School of Law, Australien
2004Duke University, School of Law, USA (finansieret af Lån & Spar Bank Fond)
2000Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Norge

Forskningssamarbejde

2014-Forskernetværket Research Network in Financial and Capital Market Law
2003-2012Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret, CBS

Priser

2005Modtager af Juridisk Forenings pris Årets jurist ved Syddansk Universitet

Bestyrelsesarbejde m.v.

2017-18Medlem af arbejdsgruppe for eftersyn af den finansielle regulering (udpeget af Erhvervsministeren)
2017-18Medlem af Skattelovrådet (ad hoc medlem 2017-18, udpeget af Skatteministeren)
2016Formand for Ekspertudvalg om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet (udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren)
2015-Medlem af bestyrelsen i Finansiel Stabilitet
2014-Medlem af ekspertpanel nedsat af Finanstilsynets Bestyrelse
2014-Medlem af bestyrelsen i Fionia Fond (næstformand fra 2015)
2013-2016Medlem af European Banking Authoritys Banking Stakeholder Group
2013-2014Formand for Udvalg om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter (udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren)
2012Medlem af bestyrelsen i Investeringsforeningen Lån & Spar Invest
2012Medlem af bestyrelsen i Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest
2012Medlem af bestyrelsen i Investeringsforeningen Gudme Raaschou
2011-2013Medlem af Erhvervsforskerudvalget (nedsat af Rådet for Teknologi og Innovation)
2010-Medlem af bestyrelsen i DJØF Forlag (formand fra 2018)
2009-2010Medlem af bestyrelsen i Syddansk Universitetsforlag
2009-2011Medlem af bestyrelsen i Fionia Holding
2006-2009Medlem af bestyrelsen i Fionia Bank
2004-2015Formand for bestyrelsen i Studenterboghandelen
2002-2004Medlem af bestyrelsen i Studenterboghandelen

Publikationer - artikler

Betydningen af Pengeinstitutankenævnets praksis i forhold til nogle traditionelle obligationsretlige principper

Legind, N. D. & Clausen, N. J. 2013 I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 4-5, s. 567-597

Jyske Hedge: spørgsmål om bevisbyrde og børsretlig oplysningspligt

Clausen, N. J. & Legind, N. D. feb. 2012 I : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2012, 1, s. 49-55 7 s.

Mærkningsordninger for finansielle produkter - og forholdet til EU-retten

Jørgensen, T. & Legind, N. D. 2011 I : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2, s. 163-172 10 s.

Kaution inden for erhvervsforhold og uden for erhvervsforhold

Legind, N. D. & Pedersen, H. V. G. nov. 2010 I : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 46, s. 409-412 4 s.

Misforhold mellem en kautionsforpligtelse og kautionisternes økonomi - HD af 23/3 2010 (U 2010.1638 H

Legind, N. D. 2010 I : Juristen. 9, s. 260-263 4 s.

Pengeinstitutankenævnets praksis: set i lyset af Jyske Hedge-sagerne

Jensen, C. H., Clausen, N. J. & Legind, N. D. 2010 I : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 4, s. 335-347 13 s.

Regulering af kreditformidlere

Legind, N. D. 2008 I : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 3/2008, s. 224-232

God skik: - når loyalitet kommer til kort

Legind, N. D. 2007 I : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2, 4, s. 318-324 7 s.

Nyere domspraksis vedrørende garantier

Legind, N. D. & Pedersen, H. V. G. 2007 I : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2, 3, s. 200-207 8 s.

Kaution og administrative byrder

Andersen, L. L. & Legind, N. D. 9 sep. 2006 I : Ugeskrift for retsvæsen. 36, B.296, s. 296-297

Bør en retlig (fejl)etikette hindre en alsidig ankenævnshandling af privat- kunderne i de finansielle virksomheder?: - om god skik-regler og ankenævn på det finansielle område

Legind, N. D. & Andersen, L. L. 2005 I : Ugeskrift for retsvæsen. s. 337

Civilretlig sanktionering af overtrædelse af oplysningskravene ved lejekøb

Legind, N. D. & Andersen, L. L. 2004 I : Ugeskrift for retsvæsen. B, s. 246-250

Bedre vilkår for private kautionister - betydningen af Finansrådets og Forbrugerrådets fælles regler

Legind, N. D. 2003 I : Juristen. 7, s. 274-80

Bank- og sparekasselovens regulering af privat kaution for banklån

Legind, N. D. & Lynge Andersen, L. 2002 I : Ugeskrift for retsvæsen. 2002 B, s. 347-55

Publikationer - bøger

Publikationer - bidrag til bøger

EU Banking Union Questionnaire: Danish Report

Jensen, C. H., Legind, N. D. & Rasmussen, N. S. 2016 EU Banking Union Questionnaire.

Non-Euro members states and the Single Supervisory Mechanism

Winther Løfquist, M., Legind, N. D. & Jensen, C. H. 30 maj 2014 FIDE 2014. Djøf Forlag, s. 172-180

Publikationer - i øvrigt