Nina Dietz Legind

Nina Dietz Legind

Nina Dietz Legind

Prodekan for Forskning, Cand.merc.jur., ph.d.

Campusvej 55

5230 Odense M

Danmark

Telefon: 65502781Mobiltelefon: 60112781

Vis graf over relationer

Profile photoNina Dietz Legind
Prodekan for Forskning, Professor, Ph.d.
Dekansekretariatet – Samfundsvidenskab

Postaddresse:
Campusvej 55
5230
Odense M
Danmark

E-mail: ndj@sam.sdu.dk
Mobil: 60112781
Telefon: 65502781

Uddannelse

2002Den Samfundsvidenskabelige ph.d.-grad, Syddansk Universitet
1993Cand.merc.(jur.), Aalborg Universitets Center
1990 HA(jur.), Odense Universitet

Beskæftigelse

2014-Prodekan for forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
2014-Professor i Bank- og kapitalmarkedsret
2009-2014Institutleder, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
2009-2014Professor med særlige opgaver i Bank- og Kreditret
2004-2009Lektor, Syddansk Universitet
2002-2004Adjunkt, Syddansk Universitet
1999-2002Kandidatstipendiat, Syddansk Universitet
1998-1999Forskningsassistent, Odense Universitet
1998Projektmedarbejder, Nykredit, København
1994-1998Trainee og projektkoordinator, Amtssparekassen, Odense
1993-1994Adjunkt, Slagelse Handelsskole

Ledelse - forskning, studier og administration

2009-2012Forskningsleder på projektet: Indirekte investorbeskyttelse efter implementeringen af Den Finansielle Handlingsplan
2005-Deltagelse i danske og udenlandske udvalg vedrørende besættelse af videnskabelige stillinger samt bedømmelse af ph.d.-afhandlinger
2005-2009Studieleder, Juridisk Studienævn, Syddansk Universitet
2004-2009Medlem af Juridisk Studienævn, Syddansk Universitet
2004-2006Medlem af forskningsledelsen på projektet: Retlige aspekter af finansiel virksomhed marked, forbruger og konkurrence
2004-Vejledning af ph.d.-studerende
2000-2001Medlem af ph.d.-studienævn

Forskningsbevillinger

2009Forskningsrådet for Samfund og Erhverv: Indirekte investorbeskyttelse efter implementeringen af Den Finansielle Handlingsplan
2004Lån & Spar Fonden: Retlige aspekter af finansiel virksomhed marked, forbruger og konkurrence

Forskningsophold

2010Duke University, School of Law, USA (finansieret af FSE)
2008La Trobe University, School of Law, Australien
2004Duke University, School of Law, USA (finansieret af Lån & Spar Bank Fond)
2000Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Norge

Forskningssamarbejde

2014-Forskernetværket Research Network in Financial and Capital Market Law
2003-2012Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret, CBS

Priser

2005Modtager af Juridisk Forenings pris Årets jurist ved Syddansk Universitet

Bestyrelsesarbejde m.v.

2017-18Medlem af arbejdsgruppe for eftersyn af den finansielle regulering (udpeget af Erhvervsministeren)
2017-18Medlem af Skattelovrådet (ad hoc medlem 2017-18, udpeget af Skatteministeren)
2016Formand for Ekspertudvalg om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet (udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren)
2015-Medlem af bestyrelsen i Finansiel Stabilitet
2014-Medlem af ekspertpanel nedsat af Finanstilsynets Bestyrelse
2014-Medlem af bestyrelsen i Fionia Fond (næstformand fra 2015)
2013-2016Medlem af European Banking Authoritys Banking Stakeholder Group
2013-2014Formand for Udvalg om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter (udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren)
2012Medlem af bestyrelsen i Investeringsforeningen Lån & Spar Invest
2012Medlem af bestyrelsen i Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest
2012Medlem af bestyrelsen i Investeringsforeningen Gudme Raaschou
2011-2013Medlem af Erhvervsforskerudvalget (nedsat af Rådet for Teknologi og Innovation)
2010-Medlem af bestyrelsen i DJØF Forlag (formand fra 2018)
2009-2010Medlem af bestyrelsen i Syddansk Universitetsforlag
2009-2011Medlem af bestyrelsen i Fionia Holding
2006-2009Medlem af bestyrelsen i Fionia Bank
2004-2015Formand for bestyrelsen i Studenterboghandelen
2002-2004Medlem af bestyrelsen i Studenterboghandelen

Publikationer - artikler

Betydningen af Pengeinstitutankenævnets praksis i forhold til nogle traditionelle obligationsretlige principper

Legind, N. D. & Clausen, N. J. 2013 I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 4-5, s. 567-597

Jyske Hedge: spørgsmål om bevisbyrde og børsretlig oplysningspligt

Clausen, N. J. & Legind, N. D. feb. 2012 I : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2012, 1, s. 49-55 7 s.

Mærkningsordninger for finansielle produkter - og forholdet til EU-retten

Jørgensen, T. & Legind, N. D. 2011 I : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2, s. 163-172 10 s.

Kaution inden for erhvervsforhold og uden for erhvervsforhold

Legind, N. D. & Pedersen, H. V. G. nov. 2010 I : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 46, s. 409-412 4 s.

Misforhold mellem en kautionsforpligtelse og kautionisternes økonomi - HD af 23/3 2010 (U 2010.1638 H

Legind, N. D. 2010 I : Juristen. 9, s. 260-263 4 s.

Pengeinstitutankenævnets praksis: set i lyset af Jyske Hedge-sagerne

Jensen, C. H., Clausen, N. J. & Legind, N. D. 2010 I : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 4, s. 335-347 13 s.

Regulering af kreditformidlere

Legind, N. D. 2008 I : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 3/2008, s. 224-232

God skik: - når loyalitet kommer til kort

Legind, N. D. 2007 I : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2, 4, s. 318-324 7 s.

Nyere domspraksis vedrørende garantier

Legind, N. D. & Pedersen, H. V. G. 2007 I : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2, 3, s. 200-207 8 s.

Kaution og administrative byrder

Andersen, L. L. & Legind, N. D. 9 sep. 2006 I : Ugeskrift for retsvæsen. 36, B.296, s. 296-297

Bør en retlig (fejl)etikette hindre en alsidig ankenævnshandling af privat- kunderne i de finansielle virksomheder?: - om god skik-regler og ankenævn på det finansielle område

Legind, N. D. & Andersen, L. L. 2005 I : Ugeskrift for retsvæsen. s. 337

Civilretlig sanktionering af overtrædelse af oplysningskravene ved lejekøb

Legind, N. D. & Andersen, L. L. 2004 I : Ugeskrift for retsvæsen. B, s. 246-250

Bedre vilkår for private kautionister - betydningen af Finansrådets og Forbrugerrådets fælles regler

Legind, N. D. 2003 I : Juristen. 7, s. 274-80

Bank- og sparekasselovens regulering af privat kaution for banklån

Legind, N. D. & Lynge Andersen, L. 2002 I : Ugeskrift for retsvæsen. 2002 B, s. 347-55

Publikationer - bøger

Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen

Clausen, N. J. (red.), Kronborg, A. (red.), Legind, N. D. (red.) & Mortensen, B. O. G. (red.) 2017 København: Djøf Forlag. 618 s.

Bankjura: Udvalgte emner

Jensen, C. H. (red.), Jensen, C. H., Clausen, N. J., Jørgensen, T., Legind, N. D., Winther Løfquist, M. & Pedersen, H. V. G. aug. 2013 2 udg. Djøf Forlag. 617 s.

Festskrift til Nis Jul Clausen

Mortensen, B. O. G. (red.), Legind, N. D. (red.), Pedersen, H. V. G. (red.) & Sørensen, K. E. (red.) 2013 Danmarks jurist- og økonomforbund.

Bankjura: Udvalgte emner

Jensen, C. H. (red.), Clausen, N. J., Jensen, C. H., Legind, N. D. & Pedersen, H. V. G. 2010 1 udg. København: Djøf Forlag. 524 s.

Erhvervsretlig øvebog

Legind, N. D. 2007 13 udg. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 180 s.

Retlige aspekter af finansiel virksomhed - marked, forbruger og konkurrence

Legind, N. D. & Steinicke, M. 2006 København: Djøf Forlag. 201 s.

Privat kaution for banklån

Legind, N. D. 2003 København: Gad.

Privat kaution: Behovet for en kodifikation af privat kaution for banklån

Legind, N. D. 2002 København: Djøf Forlag.

Publikationer - bidrag til bøger

Renteswaps og retsfortabende passivitet

Jensen, C. H. & Legind, N. D. jan. 2017 Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Clausen, N. J., Kronborg, A., Legind, N. D. & Mortensen, B. O. G. (red.). København: Djøf Forlag, s. 211-224

Privat kaution: en reel, effektiv forbrugerbeskyttelse

Legind, N. D. & Pedersen, H. V. G. 2016 Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. Clausen, N. J., Dalberg-Larsen, J., Mortensen, B. O. G. & Pedersen, H. V. G. (red.). Djøf Forlag, s. 331-342

The European Regulation of Credit Rating Agencies

Jensen, C. H. & Legind, N. D. apr. 2014 Banking and Finance: Perspectives on Law and Regulation. Wardrop, A. (red.). Australia: Federation Press, s. 114-145 (Law in Context).

Finansiel rådgivning

Legind, N. D. 2013 Bankjura: Udvalgte emner. Jensen, C. H. (red.). 2 udg.

Hvidvask

Legind, N. D. 2013 Bankjura: Udvalgte emner. Jensen, C. H. (red.). 2 udg. Djøf Forlag

Kunsten at tjene to herrer - om interessekonflikter i forhold til værdipapirhandlere og finansanalytikere

Legind, N. D. & Jensen, C. H. 2013 Juridisk emner ved Syddansk Universitet 2013. Godsk Pedersen, H. V. (red.). København: Djøf Forlag, s. 203-224

Nogle bemærkninger om kaution

Pedersen, H. V. G. & Legind, N. D. 2013 Festskrift til Nis Jul Clausen. Legind, N. D., Engsig Sørensen, K. & Gram Mortensen, B. O. (red.). Djøf Forlag, s. 331-342 11 s.

Tavshedspligt

Legind, N. D. 2013 Bankjura: Udvalgte emner. Jensen, C. H. (red.). 2 udg. Djøf Forlag

Fra Kæstel til Bankjura anno 2013

Legind, N. D. & Jørgensen, T. 2012 Vennebog til Lennart Lynge Andersen. Karnov Group, s. 229-245

Festen er forbi...: mere om reguleringen af ratingbureauer

Jensen, C. H. & Legind, N. D. 2011 Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011. Pedersen, H. V. G. (red.). Djøf Forlag, s. 73-94

Den finansielle virksomhed og kunderelationer

Legind, N. D. & Clausen, N. J. 2010 Erhvervsjura for den finansielle sektor. 3. udg. København: Forlaget Pejus, s. 471-499 29 s.

Erstatningsret. Professionsansvar

Legind, N. D. 2010 Erhvervsjura for den finansielle sektor. 3. udg. København: Forlaget Pejus, s. 447-469 23 s.

Finansiel rådgivning: Kapitel 19

Legind, N. D. 2010 Bankjura: Udvalgte emner. Jensen, C. H. (red.). København: Djøf Forlag, s. 463-490

Juridisk metode. Retskilderne. Retssystemet

Legind, N. D. 2010 Erhvervsjura for den finansielle sektor. 3. udg. København: Forlaget Pejus, s. 27-42 16 s.

Kapitel 13. Udlån

Legind, N. D. 2010 Bankjura: Udvalgte emner. Jensen, C. H. (red.). Djøf Forlag, s. 273-300

Kreditaftaler

Legind, N. D. 2010 Erhvervsjura for den finansielle sektor. 3. udg. København: Forlaget Pejus, s. 156-194 39 s.

Regulering af pengeinstitutter: Kapitel 2

Legind, N. D. 2010 Bankjura: Udvalgte emner. Jensen, C. H. (red.). København: Djøf Forlag, s. 31-52

Solidariske skyldforhold og kaution

Legind, N. D. 2010 Erhvervsjura for den finansielle sektor. 3. udg. København: Forlaget Pejus, s. 343-362 20 s.

Sikken fest vi har haft: Om reguleringen af ratingbureauer

Jensen, C. H. & Legind, N. D. 2009 Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2009. Pedersen, H. V. G. (red.). København: Djøf Forlag, s. 138-163 26 s.

The Implementation of European Regulation of the Financial Sector: The Consequences for the Consumer Protection of the National Ways of Implementation

Jensen, C. H. & Legind, N. D. 2009 Interpretation of Law in the Global World: From Particularism to a Universal Approach. Jemielniak, J. & Miklaszewicz, P. (red.). Springer, s. 143-166 (Springer Series in Materials Science).

Den finansielle virksomhed og kunderelationer

Clausen, N. J. & Legind, N. D. 2008 Erhvervsjura for den finansielle sektor. 2 udg. Forlaget Pejus, s. 505-520 16 s.

Erstatningsret. Professionsansvar

Legind, N. D. 2008 Erhvervsjura for den finansielle sektor. 2 udg. Danmark: Forlaget Pejus, s. 477-504 34 s.

Erstatningsret. Professionsansvar

Legind, N. D. 2008 Erhvervsjuridisk lærebog. 1 udg. Danmark: Forlaget Pejus, s. 421-448

Fremtidsperspektiver på kreditrettens område

Legind, N. D. & Jørgensen, T. 2008 Videregående Kreditret. Andersen, L. L. (red.). 1. udg. Thomson Reuters: Karnov Group, s. 243-305

Juridisk metode. Retskilderne. Retssystemet

Legind, N. D. 2008 Erhvervsjura for den finansielle sektor. 2 udg. Danmark: Forlaget Pejus, s. 33-50 18 s.

Juridisk metode. Retskilderne. Retssystemet

Legind, N. D. 2008 Erhvervsjuridisk lærebog. 1 udg. Danmark: Forlaget Pejus, s. 29-46

Kreditaftaler

Legind, N. D. 2008 Erhvervsjura for den finansielle sektor. 2 udg. Danmark: Forlaget Pejus, s. 157-196 40 s.

Kreditaftaler

Legind, N. D. 2008 Erhvervsjuridisk lærebog. 1 udg. Danmark: Forlaget Pejus, s. 135-174

Penge- og pensionspanelet

Legind, N. D. 2008 Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendal

Solidariske skyldforhold og kaution

Legind, N. D. 2008 Erhvervsjura for den finansielle sektor. 2 udg. Danmark: Forlaget Pejus, s. 363-386 24 s.

Solidariske skyldforhold og kaution

Legind, N. D. 2008 Erhvervsjuridisk lærebog. 1 udg. Forlaget Pejus, s. 315-336

Implementering af MiFID-direktivet i dansk ret: Øget og effektiv harmonisering og investorbeskyttelse?

Jensen, C. H., Legind, N. D. & Clausen, N. J. 2007 Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2007. Pedersen, H. V. G. (red.). 1 udg. Djøf Forlag, s. 180-202 23 s.

Det er stadig aktuelt at arbejde med kautionsretten

Legind, N. D. 2007 Kapitalmarked og kunderelationer: - hilsener til Lars Gorton. København: Karnov Group, s. 9-22 14 s.

Erstatningsret. Professionsansvar. God skik

Legind, N. D. 2006 Erhvervsjura for den finansielle sektor. Bang-Pedersen, U. R., Clausen, N. J., Legind, N. D., Mortensen, P. & Pedersen, H. V. G. (red.). Helsingør: Forlaget Pejus, s. 439-469

Juridisk metode. Retskilderne. Retssystemet

Legind, N. D. 2006 Erhvervsjura for den finansielle sektor. Bang-Pedersen, U. R., Clausen, N. J., Legind, N. D., Mortensen, P. & Pedersen, H. V. G. (red.). Helsingør: Forlaget Pejus, s. 1-18

Kreditaftaler

Legind, N. D. 2006 Erhvervsjura for den finansielle sektor. Bang-Pedersen, U. R., Clausen, N. J., Legind, N. D., Mortense, P. & Pedersen, H. V. G. (red.). Helsingør: Forlaget Pejus, s. 129-168

Navnecheck

Legind, N. D. 2006 Den Store Danske Encyklopædi. Pedersen, J. H. (red.). København: Gyldendal, s. -

Noteret check

Legind, N. D. 2006 Den Store Danske Encyklopædi. Pedersen, J. H. (red.). København: Gyldendal, s. -

Ordrecheck

Legind, N. D. 2006 Den Store Danske Encyklopædi. Pedersen, J. H. (red.). København: Gyldendal, s. -

Rejsecheck

Legind, N. D. 2006 Den Store Danske Encyklopædi. Pedersen, J. H. (red.). København: Gyldendal, s. -

Rekambioveksel

Legind, N. D. 2006 Den Store Danske Encyklopædi. Pedersen, J. H. (red.). København: Gyldendal, s. -

Sikkerhedstransport

Legind, N. D. 2006 Den Store Danske Encyklopædi. Pedersen, J. H. (red.). København: Gyldendal, s. -

Solidariske skyldforhold og kaution

Legind, N. D. 2006 Erhvervsjura for den finansielle sektor. Bang-Pedersen, U. R., Clausen, N. J., Legind, N. D., Mortensen, P. & Pedersen, H. V. G. (red.). Helsingør: Forlaget Pejus, s. 333-355

Veksel

Legind, N. D. 2006 Den Store Danske Encyklopædi. Pedersen, J. H. (red.). København: Gyldendal, s. -

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen for finansielle virksomheder: med henblik på pengeinstitutter

Legind, N. D. & Pedersen, H. V. G. 2005 Juridiske Emner ved Syddansk Universitet. Pedersen, H. V. G. (red.). København: Djøf Forlag, s. 210-230

Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv

Legind, N. D. 2003 Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2003. Iversen, B. R. (red.). København: Djøf Forlag, s. 144-61

Udviklingen inden for privat kautionsret - kaution for banklån

Legind, N. D. 2003 Kreditrettens udvikling. Andersen, L. L. R. (red.). København: Gad, s. 149-69

Det civilretlige forbrugerbegreb

Legind, N. D. 1999 Juridiske emner ved Syddansk Universitet. Iversen, B. (red.). København: Djøf Forlag, s. 65- 75

Publikationer - i øvrigt

Eftersyn af den finansielle regulering

Arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering & Legind, N. D. 2018

Styrket indsats mod skattely - skærpelse af rådgiveransvar

Elholm, T., Legind, N. D. & Skattelovråd 2018

Styrket indsats mod skattely - udveksling af oplysninger, hvidvask, straf

Elholm, T., Legind, N. D. & Skattelovråd 2018

EU Banking Union Questionnaire: Danish Report

Jensen, C. H., Legind, N. D. & Rasmussen, N. S. 2016 EU Banking Union Questionnaire.

Rapport fra Ekspertudvalget om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

Legind, N. D. & Ekspertudvalg om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet 2016

Proportionality in Bank Regulation: A Report by the EBA Banking Stakeholder Group

Ad Hoc Working Group on Proportionality & Legind, N. D. 2015 European Banking Authority (EBA). 58 s.

Non-Euro members states and the Single Supervisory Mechanism

Winther Løfquist, M., Legind, N. D. & Jensen, C. H. 30 maj 2014 FIDE 2014. Djøf Forlag, s. 172-180

Erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter

Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter & Legind, N. D. 2014

Rekruttering og fastholdelse af videnskabelige medarbejdere: Strategirapport ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Bech, M., Berg, R., Christensen, J., Ejersbo, J., Evald, M. R., Fuglsig, M., Kjeldgaard, D., Legind, N. D., Roth, E. & Thomsen, J. 2008 Syddansk Universitet.