Niels Christian Hvidt

Niels Christian Hvidt

Niels Christian Hvidt

Cand.Theol, Theol.Dr.

Danmark

Vis graf over relationer

  • Eksistentiel og åndelig omsorg
  • Religiøs Coping
  • Tro og Helbred
  • Teodicéproblemet
  • Patienters tro på guddommelig indgriben