Magnus Wahlberg

Magnus Wahlberg
Telefon: 22163950Mobiltelefon: 22163950

Vis graf over relationer

Profile photo

Magnus Wahlberg

Lektor

  • Biologisk Institut

E-mail: magnus@biology.sdu.dk

Mobil: 22163950

Telefon: 221639501.Formel pædagogisk uddannelse
a.Undervisningsseminar, Aarhus Universitet, 2005b.NTS konference, Sønderborg, 20092.Uddannelsesadministrative opgaver


a.Uddannelsesadministrative opgaver uden for universitetsområdet:
•Medlem af Outreach committee, Society of Marine Mammalogy (2010-p.t.)
b.Vejledning


1.Lara Delgado (PhD studerende, SDU, 2012-2015


2.Claudia Oliveira (PhD stud., University of Azores og SDU, 2010-2014


3.Jens Koblitz (PhD stud., Universität Tübingen, 2008-2014)


4.Kirsten Andersen (PhD stud., SDU, 2013-2016)


5.Sasia Johansen (MSc stud, SDU, 2012-13)


6.Julie Madsen, MSc stud, SDU, 2012-13)


7.Tina Huulvej (MSc stud, SDU, 2012-13)


8.Rasmus Sloth Pedersen (MSc stud, SDU, 2013-14)


9.Ann-Sophie Delbanco (BSc stud, SDU og KU,2013)


10.Kristine Jensen (BSc stud, SDU, 2013)


11.Malene Minds ( BSc stud, SDU, 2013)


12.Anton Larsson (BSc stud, Halmstad Högskola, 2013-14)


13.Camilla Wenzel (BSc stud, KU, 2013-14)


14.Belén Garcia Oviedo (praktik, U La Gomera, Spanien, 2013)
c.Eksamens- og censoropgaver


1.Andrew Wright (censor, PhD eksamen, AU)


2.An Pham (censor, PhD eksamen, DTU-AQUA)


3.Thor Andreassen (formand, PhD udvalg, SDU)


4.Sayedali Shekarchi (formand, PhD udvalg, SDU, januar 2014)


5.Line Hermansen (censor, MSc eksamen, AU)


6.Michael Ladegard (censor, BSc eksamen, AU)


7.Emil Munch Schröder (censor, BSc eksamen, AU)8.Pernille Tønnesen (censor, BSc eksamen, AU)
4.Metoder, materialer og redskaber


a. Undervisnings- og eksamensformer
Gerne en kombination af foredrag og studerende-medvirken (fremlæggelser, øvelser, diskussioner, rapportskrivning). Eksamen oftest i form af mundtlig og skriftlig fremlæggelse.


b. Vejledningsmetoder
Jeg har normalt et meget tæt samarbejde med mine studerende. Jeg betragter dem ofte mere som kollegaer end som studerende og giver dem ofte et stort ansvar og medindflydelse til projektet.


c. Analoge og digitale undervisningsmaterialer (herunder egen fremstillede)
Jeg arbejder en helt del med nyudvikling af laboratorieudstyr. Jeg har været med og afprøve flere IT-baserede undervisningsværktøjer. Jeg har lavet flere ’Maritime hus’- lignende undervisningsmaterialer, også under min tid ved Fjord&Bælt.
5.Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser


a. Pædagogiske udviklingsprojekter med tildelte projektmidler.
Begrundelse og resultat
Jeg var et af hovederne bagved den 3-årige Interreg-bevilling Turismus, Mensch, Natur, der vi arbejder med formidling for gæster ved sciencecentra i Syddanmark og Nordtyskland.

Jeg har været meget aktiv ved Forskningens døgn, og har fået finansieret aktiviteter i flere omgange.

Jeg har været en meget aktiv foredragsholdere ved Videnskabsfestivalen

Jeg har en bevilling fra Forskningsrådet for aktivitet ved ESOF 2014.


b. Dokumentation af udviklingsprojekter i form af rapporter og artikler
Hjalager, A.-M., M. Wahlberg (2014). Museum guests as contributors to regional food innovation. Museum Management and Curatorship, in press.


c. Pædagogiske forskningsprojekter
•Interreg- projektet Turismus, Mensch, Natur (2012-2015)
•Muslingeformidling (FiskeriLAG og NORDEA, slutrapporteret)
6.Refleksion over egen pædagogisk praksis og fremtidig udvikling, herunder undervisningsevalueringer


a. Hovedtrækkerne i min hidtidlige pædagogiske praksis: overvejelser af egen fremtidig udvikling i forhold til uddannelsesopgaven

Jeg mikser praktiske moment med forelæsninger og opgaver til de studerende. Denne miks giver et godt grundlag til at beholde studenternes opmærksomhed og stimulere selvstudier og kreativitet. Jeg laver undersøgelser og evalueringer af de studerendes holdninger til min undervisning, og tilpasser undervisningen efter disse svar.b. Refleksioner over på hvilken måde du har udviklet din pædagogiske praksis på baggrund af studenterevalueringer og i samspillet med studerende og kolleger

Jeg bruger studenterevalueringer rigtigt meget til at forbedre kursusaktiviteter indenfor NAT501, BB824 og Acoustic Communication.


c. Andre universitetspædagogiske problemstillinger