Linda Kjær Minke

Linda Kjær Minke

Linda Kjær Minke

Lektor, forskningsleder, Lektor, Sociolog

Campusvej 55

5230 Odense M

Danmark

Vis graf over relationer

Uddannelse

2015 Inside/outside instruktør Ved Temple University, Pennsylvania, USA
2010 Ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.2003 Cand.scient.soc., Sociologisk Institut, Københavns Universitet
.2000 Bac.scient.soc., Sociologisk Institut, Københavns Universitet
1989 Psykiatrisk plejer, Sankt Hans Hospital, Roskilde.

Erhvervserfaring


2013– Lektor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet.
2012 Adjunkt, Juridisk Institut, Syddansk Universitet.
2011– Ekstern lektor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.
2010–2011 Videnskabelig assistent, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.
2006–2009 Ph.d. Stipendiat, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.
2005–2006 Konsulent, CASA.2005 Konsulent, Københavns amt.
2004 Videnskabelig assistent, Sociologisk institut, FAOS, Københavns Universitet.
2002–2003 Studentermedhjælp, CASA.2002 Studentermedhjælp, Center for Institutionsforskning, RUC.
1989–2001 Psykiatrisk plejer/miljøterapeut, Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS)


Speciale


Virkninger af straf, straffuldbyrdelse, hadforbrydelser, radikalisering, interventioner og kriminalpræventive strategier, kriminalitetens udbredelse og forklaringer på kriminalitet, ungdomskriminalitet: risiko og beskyttende faktorer. Kvalitative og kvantitative metoder.

 
Nøgle kvalifikationer
Linda Kjær Minke er lektor i retsvidenskab/kriminologi på Juridisk Institut, Syddansk Universitet, hvor hun underviser på såvel bachelor- som kandidatniveau. Hun varetager fagadministration (fagbeskrivelser, pensum) samt eksamination af bachelor og kandidatafhandlinger. Hun er desuden medvejleder for to ph.d. studerende ved henholdsvis Vrije Universiteit, Belgien samt Institut for Pædagogik, Københavns Universitet. Linda Kjær Minke har stor erfaring med evalueringer af praksis relaterede interventioner, der omfatter kvalitative og kvantitative metoder. Hun er medlem af diverse ekspertgrupper nationalt og internationalt, der har virkninger af straf og kriminalpræventive strategier som genstandsområde. Hun er en flittig brugt oplægsholder til såvel praksisfeltet som den akademiske verden og citeres hyppigt for sine forskningsresultater i såvel elektroniske som skriftlige massemedier. Hendes publikationer består af monografier, artikler i nationale og internationale tidsskrifter og artikler, der er udarbejdet såvel individuelt som i interdisciplinære forskningsgrupper.