Kirsten Drotner

Kirsten Drotner

Campusvej 55

5230 Odense M

Danmark

Telefon: 65503642Mobiltelefon: 21356325

Vis graf over relationer

Profile photo

Kirsten Drotner

  • Institut for Kulturvidenskaber
  • Medievidenskab
Postaddresse:
Campusvej 55
5230
Odense M
Danmark

E-mail: drotner@sdu.dk

Mobil: 21356325

Telefon: 65503642

Profil

Kirsten Drotner er dr.phil. og professor i medievidenskab ved Institut for Kulturvidenskaber – Medievidenskab, Syddansk Universitet, hvor hun også leder det nationale forsknings- og udviklingsprogram Vores museum (2016-21) samt forskningscentret DREAM (www.dream.dk), der samarbejder med museer, science- og oplevelsescentre om analyse og design af kreative, digitale læreprocesser.

Hendes forskningsområder omfatter digital kompetenceudvikling, mediebrug, børn og medier, kreativ brugerdreven innovation, mediehistorie, museumskommunikation, kvalitativ metode, samt børne- og ungdomskultur.

Hun er (med)forfatter og (med)redaktør af seks engelske bøger, 27 bøger og rapporter på dansk, og omkring 140 tidsskriftartikler og bogkapitler, ligesom hun er med i redaktionen af ledende, internationale tidsskrifter inden for medievidenskab og kulturforskning.

Kirsten Drotner er formand for sektionen Film, Media and Visual Studies under Academia Europaea og bestyrelsesmedlem i akademiet, samt næstformand i Biblioteksudvalget ved Syddansk Universitet. Hun er bestyrelsesmedlem i Det danske Filminstitut og i Clara Lachmanns Stiftelse samt medlem af Radio- og Tv-nævnet og af Kulturstyrelsens strategiske panel for museumsområdet. I 2012-15 var hun formand for den Videnskabelige Komité for Humaniora under Science Europe, og 2010-15 bestyrelsesmedlem i Det Frie Forskningsråd. I 2014-15 var hun formand for Forskningspolitisk Udvalg under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Hun har lang erfaring med national og international forskningsbedømmelse, -politik og -kommunikation. Hun er internationalt medlem af hovedpanelet for humaniora i det britiske Research Excellence Framework; og tidligere har hun bl.a. været formand for Det Frie Forskningsråd - Kultur og Kommunikation, for videnskabssitet Videnskab.dk, for Dansk Center for Museumsforskning og for faggruppen 'Medier og kommunikation' under den danske bibliometriske forskningsindikator. Hun har også været medlem af Spinozapriskomiteen, af HERA's Joint Research Programme Board, af Programkomiteen for Humaniora og Samfundsvidenskab under EU's Syvende Rammeprogram, og af det norske forskningsråds bedømmelseskomité for grundforskningscentre.

Kirsten Drotner er valgt medlem af Academia Europaea, af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og fellow i International Communication Association (ICA). Hun modtog i 2009 Faglitteraturprisen og i 2014 ICA's internationale pris i forskningskommunikation.

Hun deltager i en række internationale forskningsnetværk inden for medie-, lærings- og museumsforskning: Transforming audiences, transforming societies (COST Action ISO906, 2011-14), Nordic Research Network on Learning Across Contexts (støttet af NordForsk 2012-14), Culture Kick: Knowledge, Innovation, and Commercialising Knots for design research within digital heritage (støttet af Nordisk Ministerråd, 2011-14). Hun har i længere perioder været gæsteforsker i Canada, USA og Storbritannien og været gæsteprofessor ved universiteter i Oslo, Stockholm og Örebro.

Kirsten Drotner har undervist på alle uddannelsesniveauer på universitetet, hun har været hovedvejleder for 16 og bivejleder for 14 ph.d.-stipendiater, og hun har gæsteforelæst ved kurser og konferencer i mere end 20 lande.

Blandt hendes seneste udgivelser er:Mediated Co-construction of Museums and Audiences on Facebook, Museum Management and Curatorship 30,3: 174-90 (medforfattere: Sigurd Gronemann og Erik Kristiansen).Museum Communication and Social Media: The Connected Museum (Routledge 2013, medredaktør K.C. Schrøder)
Processual methodologies and digital forms of learning, in: Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age (Cambridge University Press 2013, red. O. Erstad & J. Sefton-Green)
The co-construction of media and childhood, in: The Routledge International Handbook of Children, Adolescents and Media (Routledge 2013, red. D. Lemish)
Mediehistorier (Samfundslitteratur 2011)
Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver (DREAM 2011, medforfattere C. Kobbernagel & K.C. Schrøder). Se: http://www.dream.dk/files/pdf/11dreamrapport05.pdf
Det interaktive museum (Samfundslitteratur 2011, medforfattere A.S.W. Løssing, B.A. Larsen & C. P. Weber)
The Cult of Creativity: opposition, incorporation, transformation, in: The Routledge International Handbook of Creative Learning (Routledge 2011, red. J. Sefton-Green, P. Thomson, K. Jones & L. Bresler)
Digital Technologies and Museum Experiences. Særnummer af MedieKultur nr. 50 (2011, medredaktør D. Laursen)
Digital Content Creation: Creativity, Competence, Critique (Peter Lang 2010, medredaktør K.C. Schrøder)