Jens Søndergaard

Jens Søndergaard

Jens Søndergaard

Professor, praktiserende læge, klin. farm., ph.d.

J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal

5000 Odense C

Danmark

Telefon: 65503691Mobiltelefon: 31372668

Vis graf over relationer

Regelmæssig bedømmer ved følgende internationale og nationale tidsskrifter:
Ugeskrift for læger
Rationel farmakoterapi
Scandinavian Journal of Primary Health Care
Basic and Clinical Pharmacology & Toxicology
BMC Health Service Research
Health Policy and Planning
Journal of Clinical Outcomes Management
BMC Family Practice
Drugs ang Aging
European Journal of Neurology
European Journal of Clinical Pharmacology
Journal of Clinical Epidemiology
Auality in Primary Care
Acta Oncologica
BMJ
Journal of The American Board of Family Medicine
International Journal of Integrated Care
BMC clinical pharmacology
Pharmacoepidemiology and drug safety
Educational Research International
Teaching and Learning in Medicine: An International Journal
Bedømmer af MTV-afhandlinger fra MTV-instituttet under Sundhedsstyrelsen
Bedømmer af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut (DSI)

Medlemskab af videnskabelige selskaber
Dansk Medicinsk Selskab
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
International Society for Pharmacoepidemiology
Dansk Epidemiologisk Selskab
EGPRN (European General Practice Research Network)
European Respiratory Society
Flelow i Royal Society of Medicine (foreign country member
Norges Lægeforening (æresmedlem)

Fondsansøgninger og medlemsskab af videnskabelige udvalg vedr. fonde
Bedømmer af fondsansøgninger til Lægeforeningens Videnskabelig fonde.
Bedømmer af fondsansøgninger til ZonMw, The Netherlands Organization for Health Research and Development.
Bedømmer af fondsansøgning til Norges Forskningsråd.
Bedømmer af ansøgning til welcome trust ved training fellowship (ph.d-stipendiat) 2009.
Bedømmer af abstrakts til følgende kongresser:
ICPE-kongresserne 2004 og 05
Congress of Epidemiology 2006
WONCA EUROPE 2006
Nordisk Kongres i Almen Medicin 2009.
Medlem af fagrådet for Allmendisinsk forskningsfond i Norge (fra 2010)*
Medlem internationalt ekspertpanel for Norges Forskningsråd - formand (2010)*
Bedømmer af fondsansøgninger til TRYG fonden.2010*
Bedømmer af ansøgning til French National Cancer Institute (INCa) 2011
Bedømmer af ansøgning til Deutsche Forschungsgemeinschaft 2010*
Bedømmer af ansøgning til Forskningsrådet før arbetsliv och socialvetenskab I Sverige (2011)
Bedømmer af fondsansøgninger til Marie Curie Cancer Care 2012
Medlem af region Syddanmarks Forskningspuljes bedømmelsesudvalg (formand) fra 2011*
Medlem af Region Syddanmarks regionale strategiske forskningsråd (fra 2011)*

Andre opgaver
Medlem af professorbedømmelsesudvalg
Undervisningsopgaver
Censor
Redaktionelle opgaver
Deltager i organisations- og udvalgsarbejde
Har afholdt et større antal forelæsninger ved kongresser og seminarer i ind- og udland.
Fundraiser