Herdis Toft

Herdis Toft

Campusvej 55

5230 Odense M

Danmark

Telefon: 65501476Mobiltelefon: 21470359

Vis graf over relationer

Herdis Toft
Lektor i børne- og ungdomskultur,Afdelingen for Uddannelsesvidenskab, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Uddannelse
1977 cand.mag. i dansk og historie, Aarhus Universitet
1977 Pædagogikum Viborg Amtsgymnasium
1980-1982 kandidatstipendiat v. Danmarks Lærerhøjskole

Ansættelser
1978-1980 Aalborg Universitetscenter
1978-1995 Danmarks Lærerhøjskole
1987-1992 Skals Håndarbejdsseminarium,
1992-1995 Skive Seminarium og ekstern lektor Danmarks Lærerhøjskole,
1995-2000 Lektor i dansk ved Danmarks Lærerhøjskole,
2001-2002 Orlov fra DPU. Forlagsmedarbejder ved Dansklærerforeningen,
2000-2007 Lektor ved Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet,
2007 Lektor ved Syddansk Universitet, studieleder for Pædagogik 2007-2014, vicestudieleder for Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU) 2007 ->

Forskningsområder
Børne- og ungdomskultur, legekultur og mediekultur, æstetiske læreprocesser og didaktisk design, kulturformidlingskulturer

Aktivitetsområder
Formand for BUKS, Børne- og Ungdomskultur Sammenslutningen fra 2016 (tidl. Næstformand)
Referee for og medredaktør af Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur, udg. Syddansk Universitetsforlag
Medlem af Styregruppen for Europæiske Kulturbørn (Cultural Children of Europe, CCE) og Art Equal
Censor i Censorformandskabet for masteruddannelser ved DPU, Aarhus Universitet (tidl. næstformand)
Beskikket medlem af Censorinstitutionen ved Masteruddannelse i børnelitteratur, ved Pædagoguddannelsen samt ved Diplomuddannelsen, bl.a. Diplomuddannelse i kunst- og kulturformidling til børn og unge
Ambassadør for børneteatret Carte Blanche, Viborg (tidl. næstformand for bestyrelsen)
Tidl. medlem af Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen, UC Lillebælt
Tidl. medlem af Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen, UC Lillebælt og UC Syd

Jobfunktioner
Tidligere studieleder og studienævnsformand for Pædagogik, nu vicestudieleder for Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU)
Lektor i børne- og ungdomskultur
Ph.d.vejleder

Deltagelse i forskningsprojekter og -programmer
Co-leder af Forskningsprogrammet Leg & Litteratur
Tidl. Medlem af Forskningsprogrammet Kultur & Læring

Deltagelse i formaliserede forskningsnetværk
BIN, Netværk for Børnekulturforskning i Norden
BUKS, Børne- og UngdomsKulturSammenslutningen
SMID, Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark
DaDi, Netværk for Forskning i Danskfagenes Didaktik
NNIML, Nordic Network for ICT, Media & Learning

Udvalgt fra publikationsliste
Herdis Toft
(2016): Børnekultur. F. B. Olsen (red.) Pædagogiske miljøer og aktiviteter. Grundfaglighed på pædagoguddannelsen, København: Frydenlund, S. 201-33
Herdis Toft og Rikke Toft Nørgård (2015c): Pla(y)ceskabelse - når børn og robotteknologi mødes. In: Læring og Medier (LOM), 8. 14, s. 1-31. ISSN 1903-248x. The State and University Library, Aarhus http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom
Herdis Toft (2015b): Når børn bruger teater. Om teatrets virkemidler når det placeres inden for de tre rammesætninger, der er karakteristiske for leg. Blogindlæg http://www.teatertanker.dk/naar-boern-bruger-teater  
Toft, Herdis (2015a): Børnekultur og børns kultur: Kanon eller kaos? in: Hanne Hede Jørgensen (red.): Sprog som værktøj og legetøj. Om sprog, kultur og kommunikation. Århus, Academica, (2. udgave 1. oplag) s. 217-39 
Herdis Toft (2014b): ALT der er fortalt og ALT vi ved – Rapport om et tværinstitutionelt og tværprofessionelt kulturprojekt støttet af Statens Kunstråds Tværæstetiske Pulje og Kulturstyrelsen, 66 s. m. integreret videodokumentation, www.altdererfortalt.dk  
Herdis Toft (2014a): Lege-Rum og Fortælle-Tid – kulturformidling i institutionelle rammer. Særnummer af Tidsskrift for børne- & ungdomskultur 56, Odense: Syddansk Universitetsforlag/Skrifter fra Kulturprinsen, Børnekulturens Udviklingscenter nr. 9, s. 1-144.
Herdis Toft (2013): Den kultiverede leg. In: Steen Beck og Dion Rüsselbæk Hansen (red.): Frihed og styring. En antologi om læringskulturer i forandring. Odense, Syddansk Universitetsforlag, s. 65-92
Herdis Toft (2012): Hvad gør børn med børnelitteratur? in: Karin Esmann Knudsen (Red.): Hvad gør vi med børnelitteraturen? Odense, Syddansk Universitetsforlag, s. 43-65
Herdis Toft (2010b): At forske i børne- og ungdomskultur - udfordringer og problemer, in: Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur BUKS nr. 54. Tema: BiD-konferencen 2008. Odense, Syddansk Universitetsforlag
Herdis Toft og Trine Schreiber (2010a): Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer, FaBuLær http://www.bf.dk/DitFag/Faggrupperne/FaBuLaer/Artikler/Laereprocesser.aspx  
Toft, Herdis (2008): Hvordan integration af it? Børns karnevalistiske, digitale kompetence, in: Lars Birch Andreasen, Bente Meyer og Pernille Rattleff (red.): Digitale medier og didaktisk design. Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv. København, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, s.64-85
Toft, Herdis (2007): Børnekultur og børns kultur: Kanon eller kaos? in: Hanne Hede Jørgensen (red.): Sprog som værktøj og legetøj. Om sprog, kultur og kommunikation. Århus, Academica. (3. oplag 2009), s. 219-242
Herdis Toft (2005c): Computerbaseret læsning & skrivning – stenografi, typografi, koreografi og scenografi. In: Mie Buhl, Birgitte Holm Sørensen og Bente Meyer (red.): Medier og it – læringspotentialer. Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv. København, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, s.133-152 English version  http://www.dpu.dk/Everest/Publications//udgivelser/forlag/20070131114252/currentversion/media%20and%20ict.pdf 
Herdis Toft (2005b): Medieret leg med læsning &g skrivning - når katten er ude, spiller musene på bordet. http://design.emu.dk/artikler/0534-medieretleg.html  
Herdis Toft (2005a): 4 artikler: 1. Børn lever i en verden af sprog, 2. Børns gøremål og gøresproget, 3. Mundballade og anden sproglig eskapade samt 4. Bestemmer sproget, hvem der bestemmer? In: Red. Learning Lab Denmark: Mie Herskind m.fl.: Guldguiden. Læring i dagtilbud. København, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
Herdis Toft (2004b): Fra munk til mediebruger: chat og sms i et læringsperspektiv. In: Helle Rørbech og Bente Meyer (red.): Perspektiver på dansk. København, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag
Herdis Toft (2004a): To piger og én computer. In: Læsepædagogen, 52. årgang nr. 5, Landsforeningen af Læsepædagoger . www.laesepaed.dk
Herdis Toft (2003c): En rød tråd i forfatterskabet. Benny Andersens børnebøger. In: Thorkild Borup Jensen (red.): Månens mærker. Benny Andersens forfatterskab set med mange øjne. Hellerup, Forlaget Spring
Herdis Toft (2003b): Lyst til at læse og skrive går hånd i hånd. Interview ved Monica G. Madsen. In: Læsningens magi - om børn, bøger og læselyst. København, Biblioteksstyrelsen (findes også på www.læselyst.nu)
Herdis Toft (2003a): jeg Q godt hvis D var D jeg ville. In: EKKO nr. 20. Film. Medier. Undervisning. København, Dansk Børne- og ungdomsfilmklubber, Dansk Film- og Medielærerforening, Medielærerforeningen for Gymnasierne
Herdis Toft (2001): Det ubeskrevne Blad. Om Karen Blixens Det ubeskrevne Blad. In: Johan Rosdahl (red.): Tekster vi hader. 8 anfægtede analyser. København, Dansklærerforeningens Forlag
Herdis Toft (2000): Læs for livet 2 (Tekstudvalg med tilhørende lærervejledning). København, Dansklærerforeningens Forlag
Herdis Toft (1999b): Folklore, Booklore, Medialore. In: Veje ind i skriftkulturen. Læsning og skrivning – læring og undervisning, Forskningstidsskrift for DLH, 3. årg. Nr. 3, februar 1999. København, Danmarks Lærerhøjskoles Forlag
Herdis Toft (1999a): Pigers og drenges hverdagsliv og mediekultur. In: Ulf Palmenfelt (red.): Barndomens kulturalisering. Åbo, NFF Publications 2, Barnkulturforskning i Norden 1
Herdis Toft (1998c): Bent Haller – en dansk forfatter og storyteller. In: Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.): Litteratur for barn og unge 1998. Gjøvik, Norge, Det Norske Samlaget
Herdis Toft (1998b): På drømmenes torv. Tid & Rum, Liv & Død – og fortællingen herom. In:
Kirsten Thonsgaard: Drømmenes Torv – om mundtlig fortællekunst. Århus, Forlaget Klim
Herdis Toft (1998a): Læs for livet 1 (Tekstudvalg med tilhørende lærervejledning). København, Dansklærerforeningens Forlag
Herdis Toft (1997): Rejsen i forskelligartede ligheder – labyrintiske fængsler & længsler. In: Anne Mørch-Hansen (red.): Mangfoldighedens veje. Temaer og tendenser i 90’ernes børne- og ungdomslitteratur. København, Høst & Søn
Herdis Toft (1994b): Almagt og afmagt. Realismens flygtende børn. In: Niels Lund og Mette Winge (red.): Litteraturens børn. Barndomsskildringer i dansk litteratur. København, Høst & Søn
Herdis Toft (1994a): Undervisning og æstetisk erfaring. In: KVAN: Æstetik og undervisning. En antologi. Århus

Herdis Toft (1993): Eventyr skal fortælles. Interview. In Vores børn jan/93
Herdis Toft (1992b): Fra folklore til booklore. Fabler, eventyr, rim og remser. In: Kari Sønsthagen og Lena Eilstrup (red): Dansk børnelitteraturhistorie. København, Høst & Søn
Herdis Toft (1992a): 2 artikler: 1. The Fairy Tale Wave og 2. Glimps from the Child’s World. In: Roots in Denmark. Danish Children’s Literature Today. København, Kulturministeriet / Dansk Litteratur Informationscenter
Herdis Toft (1991): fire og fyrre fodnoter om fortælling. In: Staffan Thorson (red.): Läsning pågår … om förhållningssätt till skönlitteratur, Svensklärarföreningens årsskrift (artiklen er genoptrykt i Medlemsbladet Dansk 4/1992, København, Dansklærerforeningens Forlag)
Herdis Toft (1990): Fortællingens flora. Om fortællingens didaktiske dimension. In: Ole Pedersen (red.): Nissen og Madamen. En bog om fortællen og fortælling. København, Gyldenda
Herdis Toft (1988): På tur til Blæstehavet. Fantasi/naturalisme i hovedet – fantastik/realisme i børnebogen? In: Martin Jørgensen og Ole Pedersen (red.): Læsefeber. En bog om børnelitteratur. Århus, KVAN 1988
Herdis Toft (1985): Ord, lyd, billede – læsning. Oplevelses-analyser. In: KVAN 11/1985, Tema Børnelitteratur, oplevelse og erkendelse – den æstetiske dimension i undervisningen. Århus
Herdis Toft (1984b): Børn og medier i hjem og skole. Medieforskrækkelse eller didaktisk tænkning. In: BIXEN 4/1984
Herdis Toft (1984a): Går Pamela og John T. på diskotek i Skive, mens deres dansklærer besøger Jenle? In: Christian Vognsen (red.): Lokalorienteret pædagogik – en løsning på opdragelseskrisen? København, Gyldendal
Herdis Toft (1983b): Vi bruger også…børne- og ungdomsbøger i folkeskolen. København, Dansklærerforeningens Forlag
Herdis Toft (1983a): Folkeskolen og de nye medier. In: Anker Brink Lund, Jørgen Poulsen og Ole Prehn (red.): TeleVisioner – fremtidens mediesamfund. København, Teknisk Forlag
Herdis Toft (1981): ”Der er ingen prinser på skolen!” – hvorfor læser pigerne så Succesromanen, hva’? In: Kirsten Larsen og Harriet Bjerrum Nielsen (red.): Pigeliv – rapport fra symposium om pigesocialisering i dag. Emmeline
Herdis Toft (1980): Pigen i historien – historien i pigebogen. Kongerslev, GMT, 184 s.
Herdis Toft (1976): Virkeligheden som fiktion og fiktionen som socialisation. In: Flemming Mouritsen (red.): Analyser af dansk børnelitteratur. København, Borgen