Heidi Philipsen

Heidi Philipsen

Heidi Philipsen

Ph.d. Lektor

Campusvej 55

5230 Odense M

Danmark

Telefon: 24378827Mobiltelefon: 24378827

Vis graf over relationer

Curriculum Vitae for Ph.d., Lektor Heidi Philipsen

1998: Cand. Mag. fra Aarhus Universitet i Nordisk sprog og litteratur med film- og tv-kundskab som sidefag. Afleverer specialet: Dansk films bølgebrud, Breaking the Waves

1997-98: Underviser på Aarhus Universitet i det humanistiske tværfag ”Filmens bølgebrud”. 

1998-99: Undervisningsassistent på Aarhus Universitet, Informations- og medievidenskab i faget ”Værkanalyse” + årsvikar i ”Film- og tv-kundskab” v. Amtsgymnasiet i Hadsten samt ”Film- og tv-kundskab” v. VUC Hadsten. 

1999-2000: Undervisningsassistent v. Nordisk Institut i faget ”Kultur og mediekundskab” + Årsvikar i ”Film og tv-kundskab” ved Tørring Amtsgymnasium + Tager praktisk gymnasiepædagogikum i ”Film og tv-kundskab” v. Randers statsskole samt i ”Dansk” v. Horsens Amtsgymnasium + Tager samtidig teoretisk pædagogikum og afslutter med karakteren 11. 

2000: Fortsat undervisningsassistent v. Nordisk Institut i faget ”Kultur og mediekundskab” + i det humanistiske tværfag ”Genrebegrebets udvikling” + Bliver mor til en dreng, Eske. 

2001: Starter som ph.d. studerende på Syddansk Universitet. Deltager i Nordisk Mediekonference m. paper, Island. Redaktørarbejde på bogen Om som om – realismeformer i teori og nyere kunst (Akademisk). 

2002: Fortsat ph.d. stud. Underviser på toningsemnet ”Realismeformer i den nye danske bølge”. Indtræder bestyrelsen for Sammenslutningen af medieforskere i Danmarks (SMID) (medvirker tre år). Forskningsophold on and off frem til 2004 på Den Danske Filmskole. 

2003: Fortsat ph.d. stud. Underviser på ”Medieteori og analyse I” og ”Medieteori og analyse III” (frikøbt et halvt år fra ph.d. fordi Medievidenskab manglede undervisere) Vejleder BA-projekter. Deltager i Nordisk Mediekonference m. paper, Norge. Redaktørarbejde på bogen Made in America sammen med Rikke Schubart. 

2004: Forskningsophold på Filmskolen i Lillehammer Norge. Afleverer afhandlingen Dansk films nye bølge: afsæt og aftryk fra Den Danske Filmskole. Bliver gift og flytter til Fyn. 

2005: Ansættes først som amanuensis, dernæst som adjunkt. Underviser på ”Medieteori og analyse I”, ”Medieteori og analyse III” samt toningsemnet ”Om som om – Realismeformer i teori og nyere kunst”. 

2006: Underviser på ”Medieteori og analyse III” på Medievidenskab + ”Medieteori og analyse II” på International virksomhedskommunikation (IVK). Bliver optaget i redaktionen på tidsskriftet Mediekultur. Deltager i konferencen ”Venner for livet, dansk film i x-feltet mellem samarbejde og konkurrence” på Copenhagen Business School med paper. Bliver også mor til endnu en dreng, Sigurd (barselsorlov). Redaktørarbejde på bogen Moving Media Studies- Remediation Revisited med Professor Lars Qvortrup.

2007: Adjunktpædagogikum (praktisk og teoretisk). Underviser i ”Medieteori og analyse I” (IVK) + på BA-valgfaget ”Medier i bevægelse og på tværs”. Vejleder specialer. Deltager i Nordisk Mediekonference m. paper, Finland. Sidder fortsat i redaktionen på MedieKultur. Jurymedlem ved Odense Internationale Film festival. 

2008: Underviser i Kandidatfaget ”Kreative Mediestrategier”. Vejleder specialer samt er praktikvejleder for kandidatstuderende. Deltager i ”Designs for Learning” konference i Stockholm, marts 08 med paper + i DREAM konferencen ”Digital Content Creation”, sep. 2008, med paper og som ’chair’. Gæsteforelæser v. ph.d. kursus i Lillehammer Universitet (HIL). Sidder i Institutforum, der er et vejledende organ for Institut for Litteratur, Kultur og Medier. Er desuden med i forskningsprogrammet ”Læring, viden og medier”.
2009: Ansvarshavende redaktør for bogen Designing New Media – Learning, Communication and Innovation (udkom jan. 2010). Indleder samarbejde med Odense Internationale Filmfestival, sidder i tænketank for filmkonkurrencen PLAYOFF10. Starter egen lille virksomhed (fritidsbaseret) www.islændertræning.dk, hvor jeg tilrider islændere. Underviser forår 09 på kandidaten v. Medievidenskab i ”Kreative Mediestrategier”. Tiltræder i juli lektoratet ”Medievidenskab og kreative processer” på ILKM. Underviser efterår 09 på International virksomhedskultur og medier (IVK) i ”Medieteori og analyse 1” + på kandidaten ved Medievidenskab i ”Medier, teknologi og samfund” + udenlandsophold ved Lillehammer Universitet (HIL) for at undervise i faget ”Nordisk film” fra nov. 09 (Erasmus udvekslet). 

2010: Underviser på fagene ”Medieteori og analyse I” v. ILKM og IVK. Bliver en del af forskningsprojektet ELYK (E-læring, yderområder og klyngedannelse) under Knowledgelab, ILKM. Besøger Filmskolen i Lillehammer, evaluerer dens læringsmiljø og skriver en rapport herom. Tager ph.d.vejleder kursus og får min første ph.d. studerende (inden for kreativitetsområdet). Udnævnes til forskningsprogramleder. 

2011: Forskningsprogramleder ved ILKM for programmet "Konditioner for kreativitets og innovation på tværs af medier". Underviser på fagene ”Medieteori og analyse II” samt ”Kreative mediestrategier” v. ILKM. Begynder at skrive til Videnskab.dk (http://videnskab.dk/profil/heidi-philipsen)


2012: Bliver leder af IKV’s videnscenter Knowledge Lab (http://knowledgelab.dk/knowledge-lab/medarbejdere). Indgår i forskningsprojektet SIFTI (success in the Private Film and Television Industry) frem til om med 2016.


2013: Opbygger Manuskriptudviklingsuddannelsen, SDU. Projektleder for bl.a. forksningsprojektet HIK (Horisintalt Innovations Kompetenceudvikling). Vælges ind i Studienævnet for Medievidenskab.


2014: Underviser i faget Research og udvikling. Bliver mor til 3. dreng. Slutter som leder af Knowledge Lab.


2015: Tilbage til SDU efter barsel. Underviser i Research og udvikling. Fagkoordinator for tilvalgsuddannelserne i Manuskriptudvikling. (www.sdu.dk/manuskriptudvikling).


2016-
: Underviser i Manuskript- og filmanalyse. Sidder fortsat i Studienævnet. Er fortsat fagkoordinator.