Ejnar Stig Askgaard

Ejnar Stig Askgaard

Ejnar Stig Askgaard

Mag.art. i litteraturvidenskab

Mobiltelefon: 20901315

Vis graf over relationer

Titlen på min ph.d.-afhandling er:

Ord og billede i H.C. Andersens kunst – om konvergenspunkter mellem visualitet og narration i H.C. Andersens kreative univers

Det er projektets grundtese, at der findes en sammenhæng mellem H.C. Andersens litterære sprog og hans billedkunst. Med tesen følger, at H.C. Andersens forfatterskab og billedkunst er udtryk for samme kunstneriske væsen eller bestræbelse – hvorfor de også bør ses i sammenhæng med hinanden. Målet er at vise, i hvor høj grad det visuelle udgør et centralt greb i H.C. Andersens forfatterskab samt at afklare, hvad det er for sproglige og tematiske fænomener, der fremprovokerer litterær billeddannelse, og hvorledes det sproglige er indlejret i digterens billedkunst.