Ann-Mary Andersen

Ann-Mary Andersen

Ann-Mary Andersen

Kontorassistent

Campusvej 55

5230 Odense M

Danmark

Telefon: 65502491Mobiltelefon: 60112491Fax: 65502786

Vis graf over relationer

Booking af biler, udlevering af bilnøgler
Åbning og forlængelse af studiekort
Udlevering af institutnøgler
Udlevering af computere, projektor o.l.
Indkøb af kontorartikler til fælleslager
Servicering og oprydning efter eksamen og diverse møder
Oprydning i køkken
Indkøb og servicering til sociale arrangementer
Kontaktperson til 8888
Diverse ad-hoc opgaver