Anne Magnussen

Anne Magnussen

Anne Magnussen

Lektor, Ph.d.

Campusvej 55

5230 Odense M

Danmark

Telefon: 65503331Mobiltelefon: 21663786

Vis graf over relationer

Forskning

Anne Magnussen deltager i og organiserer nationale og internationale konferencer og seminarer, publicerer i fagfællebedømte tidsskrifter og antologier, indgår i såvel formaliserede som uformelle forskningsnetværk, er del af ph.d.-bedømmelsesudvalg samt fungerer som fagfællebedømmer på flere tidsskrifter. Se også ”Forskningsområder.” og ”CV.”

Undervisning

Anne Magnussen underviser i Spansk og latinamerikansk historie, samfund og kultur ved Negot-studiet, international virksomhedskommunikation og spanskstudiet, samt i historiske analysestrategier og videnskabsteori ved historiestudiet ved Syddansk Universitet, Odense. Hertil kommer emne- og områdekurser der på forskellig vis refererer til hendes forskningsområder og som indgår i historiestudiet og/eller i spansk- eller negot.-studier. For eksempel Demokratisering og social velfærd i Spanien efter 1975 (2002), Det franquistiske Spanien og turisme i 1960erne og 1970erne (2003), Anvendt historieteori: billeder og begreber (med Jeppe Nevers, 2004), Mexicanere i USA (2006), Transnational historie (2007), Diktatur og erindring i Argentina (2004) og Byens (trans)nationale fortællinger (2009). Anne Magnussen er del af studienævnet for historie, ligesom hun tidligere har været det ved spanskstudiet (incl. som studieleder); hun er del af Cand.Negot.-rådet og deltager generelt i både formaliserede og uformelle diskussioner af studierne og af hvordan de kan videreudvikles.

Vejledning

Anne Magnussen har vejledt og vejleder BA-projekter og specialer. Af sidstnævnte kan nævnes som eksempler: Fortællingerne om den Irske Krig. Erindring og forsoning i post/konfliktens Nordirland (2008); Captain America og amerikansk historie (2008); Religiøst symbol, politisk våben eller en lille dreng? En diskursanalyse af Elián-sagen med baggrund i identitetsopfattelsen hos den cubansk-amerikanske enklave i Miami (2007); Senatets begrænsede magtbeføjelser i las Cortes. En analyse af det spanske tokammersystem (2006); Da spanierne blev den Anden. Den mexicanske uafhængighedskamp (2006); Christianias legitimeringsproces som tegn. En fortolkning af betydningsdannelsen hos Christiania og politikerne (2005); Moros y Cristianos: En analyse af brugen af og erindringen om den arabiske arv i nutidens fortælling om marokkanske immigranter i Andalusien (2005); Grundfortælling og diskurs om den spanske transition (2004); Kollektiv og personlig erindring i en rejseberetning fra Latinamerika: analyse og diskussion af Maruja Torres’ Amor América, med perspektivering til erindringsfællesskab (2004); En undersøgelse af shamanisme som en del af det peruvianske trossamfund (2004); Imitation of Life. Den historiske roman i historievidenskaben? En genreteoretisk undersøgelse (2004); Cuba: La ideología del Movimiento 26 de Julio. Un estudio sobre las raíces históricas de la Revolución Cubana (2003); Tradition of fornyelse. En kritisk diskursanalyse af den spanske katolske kirkes rolle som samfundsinstitution efter 1975 (2003); At møde verden. En undersøgelse af Ulandsorganisationen Ibis’ forsøg på at imødekomme kulturelle forskelle (2003) etc.